Hotline

163 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

» » WorldTrans Lễ bàn giao kế hoạch kinh doanh năm 2019

WorldTrans Lễ bàn giao kế hoạch kinh doanh năm 2019

Vừa qua, Ban Lãnh Đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ vận chuyển Thế giới đã có buổi hợp đầu năm 2019 nhằm tổng kết hoạt động năm 2018 và Đề ra kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Thông qua buổi hợp, Ban Lãnh đạo công ty đã tổng kết, rút ra những thuận lợi, khó khăn trong năm 2018 từ đó đưa ra các định hướng phát triển cho năm 2019 phù hợp với nền kinh tế thị trường và tình hình phát triển vượt bậc của công ty.
Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 cũng được bàn giao cho các Trưởng bộ phận. Được biết, trong năm 2019, WorldTrans đề ra chỉ tiêu tăng trưởng vượt 30% so với năm 2018, mang về doanh thu hàng ngàn tỷ đồng.

 

 

                                                                                                                                                                                                   Mango