» » Thông báo tổ chức đại hội cổ đông bất thường tháng 12 năm 2017

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông bất thường tháng 12 năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Chuyển Thế Giới - WorldTrans trân trọng thông báo đến Qúy Cổ Đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 1/12/2017

Đại hội cổ đông 2017

Chuong trinh dai hoi

 

Download mẫu giấy ủy quyền tại đây.

ĐỌC TIẾP