Hotline

163 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

» » Họp Hội Đồng Quản Trị WORLDTRANS Và thông qua các kế hoạch quan trọng

Họp Hội Đồng Quản Trị WORLDTRANS Và thông qua các kế hoạch quan trọng

Chiều hôm qua 13/12/2017, Công Ty Cổ Phần Vận Chuyển Thế Giới (WORLDTRANS) đã tổ chức phiên họp Hội Đồng Quản trị dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT Vũ Đức Biên cùng sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban TGĐ, Ban Kiểm soát và các Ban chức năng có liên quan.

Thông qua cuộc họp, Hội đồng đã thảo luận và thông qua các chiến lược và giải pháp kinh doanh 2018, kế hoạch kinh phí cũng như cơ cấu nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của WORLDTRANS trong thời gian sắp tới.

Các thành viên HĐQT đang trao đổi về hướng kinh doanh trong thời gian sắp tới.