Hotline

163 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

» » Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới (WorldTrans) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2018

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới (WorldTrans) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2018

Vào lúc 8h30 ngày 17/06/2018 tại Phòng họp Board Room- Khu Resort 5 sao SEA LINKS, Công ty Cổ phần dịch vụ vận chuyển thế giới (WorldTrans) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có mục tiêu đề ra chiến lược trọng điểm kinh doanh mang về lãi gộp hàng trăm tỷ đồng cho năm 2018.

 

Đại hội có sự tham gia của hàng trăm cổ đông công ty, dưới sự điều khiển của Chủ tịch HĐQC Ông Vũ Đức Biên.

Ban Chủ Tọa thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ, thông qua quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội.

Tổng Giám Đốc Vũ Đức Biên báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018

Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Kiểm soát

Biểu quyết các nội dung thông qua ĐHĐCĐ

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP WorldTrans đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.