Hotline

163 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế Giới (WorldTrans) tổ chức thành công Đại Hội Cổ đông Thường niên 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế Giới (WorldTrans) tổ chức thành công Đại Hội Cổ đông Thường niên 2019

Vào lúc 14h00 ngày 11/05/2018 tại Phòng họp Ball Room- Khách sạn 5 sao SwissBelResort khu Hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt. Công ty Cổ phần dịch vụ vận chuyển thế giới (WorldTrans) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Đại hội có sự tham gia của hàng trăm cổ đông công ty, dưới sự điều khiển của Chủ tịch HĐQT Ông Vũ Đức Biên.

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Ban Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ vận chuyển Thế giới (WorldTrans) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về lịch họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới (WorldTrans) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2018

Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới (WorldTrans) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2018

Vào lúc 8h30 ngày 17/06/2018 tại Phòng họp Board Room- Khu Resort 5 sao SEA LINKS, Công ty Cổ phần dịch vụ vận chuyển thế giới (WorldTrans) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có mục tiêu đề ra chiến lược trọng điểm kinh doanh mang về lãi gộp hàng trăm tỷ đồng cho năm 2018.

 

Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới (WorldTrans) 2018

Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới (WorldTrans) 2018

Gần cuối ngày 16/06/2018 các công tác chuẩn bị của đội ngũ Marketing công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới (WorldTrans) đang đi vào giai đoạn nước rút để sẵn sàng cho một sự kiện quan trọng sắp diễn ra vào ngày mai 17/06/2018.

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Ban Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch vụ vận chuyển Thế giới (WorldTrans) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về lịch họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

 Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Chuyển Thế Giới - WorldTrans trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông bất thường tháng 12 năm 2017

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông bất thường tháng 12 năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Chuyển Thế Giới - WorldTrans trân trọng thông báo đến Qúy Cổ Đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 1/12/2017

Đại hội cổ đông Công ty WorldTrans

Đại hội cổ đông Công ty WorldTrans

Sáng ngày 18 tháng 01 năm 2017, Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế Giới - WorldTrans đã diễn ra Đại hội cổ đông lần đầu.

Thông báo tổ chức đại hộ cổ đông lần đầu

Thông báo tổ chức đại hộ cổ đông lần đầu

Ban tổ chức đại hội cổ đông thông báo đến Qúy cổ đông về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Chuyển Thế Giới - WorldTrans vào ngày 18/01/2017