Mục tiêu

Mục tiêu đạt doanh thu 1.000 tỉ vào năm 2020 và là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam chuyên cung ứng dịch vụ vận chuyển cho lữ hành.